(1)
Mohorčič-Špolar, V. A. Vseživljenjsko učenje, Pogoj Za preživetje in Kakovost. AS 1996, 2, 57-58.