(1)
Dobnik, N. Michel Serres Od Komunikacijske družbe K učeči Se družbi. AS 1996, 2, 35-37.