(1)
Kožar, K. Teoretska izhodišča Za Pripravo izobraževalnih Programov Za življenje V Multikulturni družbi. AS 2010, 16, 14-26.