(1)
Jelenc, Z. Visokošolsko izobraževanje Odraslih V Sloveniji - S Strategijo Ali Brez Nje. AS 1997, 3, 39-45.