(1)
Splošno Strokovno Izpopolnjevanje učiteljev. AS 1997, 3 (2), 71-73. https://doi.org/10.4312/as.3.2.71-73.