(1)
Perme, E.; Brečko, D. Letni Posvet Andragoškega društva Slovenije. AS 1997, 3, 91-92.