(1)
Krajnc, A. Vseživljenjsko izobraževanje Ali vseživljenjsko učenje?. AS 1997, 3, 3.