(1)
Findeisen, D. Funkcionalna Nepismenost in Kako Jo reŇ°ujejo Francozi. AS 1998, 4, 22-28.