(1)
Šulak, T. Vid Pečjak: Psihologija Tretjega življenjskega Obdobja. AS 1998, 4, 71.