(1)
Vid Pečjak: Psihologija Tretjega življenjskega Obdobja. as 1998, 4 (3-4), 71. https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.71.