(1)
Mirčeva, J. Izobraževanje Zaposlenih V Tranzicijskem Gospodarstvu. AS 1999, 5, 54-63.