(1)
Findeisen, D. So naše Ciljne Skupine Res Nedosegljive?. AS 1999, 5, 85-93.