(1)
So naše Ciljne Skupine Res Nedosegljive?. as 1999, 5 (2-3), 85-93. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.85-93.