(1)
Erjavec, K. Medijska Pismenost in Aktivno državljanstvo. AS 1999, 5, 39-42.