(1)
Berlogar, J. Aktivno državljanstvo - Pa Kaj še!. AS 1999, 5, 43-47.