(1)
Cendon, E. Hannah Arendt in Aktivno državljanstvo: Izobraževanje Odraslih Kot Osnova Za Polnopravno državljanstvo. AS 1999, 5, 52-54.