(1)
Novak, B. Političnokulturni Temelji izobraževanja Za državljanstvo. AS 1999, 5, 62-65.