(1)
Vilič Klenovšek, T. Kako Bomo Izvajali izobraževanje Za Aktivno državljanstvo?. AS 1999, 5, 85.