(1)
Žalec, N. Kako Lahko Posameznik izraža Svoje Aktivno državljanstvo?. AS 1999, 5, 87-89.