(1)
Špilek Štumberger, K. Izkušenjsko učenje - učenje Z Delovanjem. AS 2000, 6, 13-26.