(1)
Mirčeva, J. Razvoj izobraževanja Na področju Dela. AS 2000, 6, 24-31.