(1)
Razvoj izobraževanja Na področju Dela. as 2000, 6 (1), 24-31. https://doi.org/10.4312/as.6.1.24-31.