(1)
Šulak, T. Zdenka Šadl: Usoda čustev V Zahodni Civilizaciji. AS 2000, 6, 86.