(1)
Sociokronološka izhodišča Za načrtovanje Kariere. as 2001, 7 (3), 60-72. https://doi.org/10.4312/as.7.3.60-72.