(1)
Kump, S.; Majerhold, K. Paradigma izobraĹževanja Za Dobrobit Posameznika in Skupnosti. AS 2009, 15, 12-26.