(1)
Jelenc Krašovec, S. Andragoško Svetovalno Delo Kot Dejavnik Spodbujanja družbene vključenosti Odraslih. AS 2009, 15, 38-51.