(1)
Andragoško Svetovalno Delo Kot Dejavnik Spodbujanja družbene vključenosti Odraslih. as 2009, 15 (4), 38-51. https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51.