(1)
Gregorčič, M. Antirasistično Opismenjevanje: Epistemologije Juga in Protihegemonska Postajanja. AS 2017, 23, 21-37.