(1)
Gregorčič, M. Participacija starejših Odraslih V Praksah Skupnosti in V Skupnosti Prakse. AS 2017, 23, 35-53.