(1)
Pismenost Odraslih in Temeljne izobraževalne Politike S Primerjalne Perspektive: Ugotovitve Iz štirih držav. as 2019, 25 (3), 125-140. https://doi.org/10.4312/as.25.3.125-140.