(1)
Krajnc, A. Učno Krmiljenje (coaching) Kot uspešna Metoda Usposabljanja in izobraževanja Posameznika. AS 2008, 14, 26-32.