(1)
Findeisen, D. Pogovor Z Mentorico Tatjano BradeŇ°ko, Profesorico Zgodovine. AS 2013, 19, 96-98.