(1)
Sto Let Ljudskih Visokih šol (Volkshochschulen) V Nemčiji. as 2020, 26 (1), 139-141. https://doi.org/10.4312/as.26.1.139-141.