(1)
Marentič Požarnik, B. Visokošolska Didaktika in didaktično Usposabljanje visokošolskih učiteljev Pri Nas: Dosedanji Razvoj, izkušnje in Problemi. AS 2020, 26, 15-32.