(1)
Gregorčič, M. Vpliv Jomtienske Deklaracije Na izobraževanje V Indiji. AS 2008, 14, 99-109.