(1)
Findeisen, D. Čustva, učenje in Zavzetost - Pogovor Z Vero Kodrič. AS 2012, 18, 81-86.