(1)
Findeisen, D. Za Koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja Je Koncept izobraževanja Odraslih Vitalnega Pomena. AS 2012, 18, 87-91.