(1)
Konferenci "Leto Dejavncega Staranja in Solidarnosti Med Generacijami" Na Rob. as 2011, 17 (2), 91-95. https://doi.org/10.4312/as.17.2.91-95.