(1)
Učenje Na Delu: Povezovanje učenja, Dela in Raziskovanja V času Negotovosti. as 2020, 26 (3), 3-13. https://doi.org/10.4312/as.26.3.3-13.