(1)
Brion, C. Vpliv Kulture Na Prenos Znanja V Burkini Faso in Gani. AS 2022, 28, 95-115.