(1)
Vpliv Kulture Na Prenos Znanja V Burkini Faso in Gani. as 2022, 28 (1), 95-115. https://doi.org/10.4312/as/9990.