1.
Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški. as. 2024;30(1):125-137. doi:10.4312/as/13156