1.
Razvoj in stanje andragogike na Slovaškem. as. 2023;29(2):69-85. doi:10.4312/as/13329