1.
Učijo se, torej so: Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših. as. 2024;30(1):139-149. doi:10.4312/as/13499