1.
Uvajanje in razvoj Andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in v Sloveniji. as. 2024;30(1):19-37. doi:10.4312/as/13503