1.
V iskanju bistva andragogike – hermenevtično branje Grundtviga, Knowlesa, Lindemana in Savićevića. as. 2023;29(2):19-37. doi:10.4312/as/14421