1.
»Nikogar ne pusti ob strani« kot nov slogan sistema Združenih narodov: Vpliv na politiko izobraževanja odraslih na Portugalskem. as. Published online April 18, 2024:1-20. doi:10.4312/as/16283