1.
Delavnica za moške in ženske ali s tresorjem do poslovne prosvetljenosti. as. 1995;1(1-2):65. doi:10.4312/as.1.1-2.65