1.
Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture. as. 2015;20(4):77-83. doi:10.4312/as.20.4.77-83