1.
Osebni človeški kapital ali kdo bo preživljal funkcionalno nepismene in nezaposljive ljudi. as. 2006;12(1):5-7. doi:10.4312/as.12.1.5-7